Повече за изданията

ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2021 ТОМ 1 И ТОМ 2

ТОМ 1

Учебникът засяга въпросите, свързани с етиологията, патологията, генетиката, патофизиологията и епидемиологията на рака, като съществен акцент е поставен върху информацията, засягаща клиничната практика.

ТОМ 2

Втори том от обща и клинична онкология е посветен изцяло върху отделните нозологичини еденици. Всяка нозологична еденица обхваща, епидемиология, етиология,патогенеза, диагностика, клинична картина, лечение и прогноза на заболяването.

Изтегли ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2021 ТОМ 1

ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2021

Том 1 на учебника е издаден със съдействието на: Boehringer Ingelheim, Bayer, Roche, Servier, Astellas, Merck, Astra Zeneca, Novartis