ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ

Том 1 на учебника е издаден със съдействието на: Boehringer Ingelheim, Bayer, Roche, Servier, Astellas, Merck, Astra Zeneca, Novartis. Том 2 на учебника ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2022 е издаден със съдействието на: Amgen, Astellas Pharma , AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb , Bayer Bulgaria, Janssen Oncology/Джонсън & Джонсън България , Eli Lilly, Merck Sharp & Dohme Bulgaria , Мерк България , Pfizer, Рош България, Servier , Viatris / Mylan

Актуална информация

Предстои издавенето на Том 2 на учебника ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2022.

Втори том на учебника е посветен изцяло върху отделните нозологичини еденици. Всяка нозологична еденица обхваща, епидемиология, етиология,патогенеза, диагностика, клинична картина, лечение и прогноза на заболяването. Представени са най-съществените характеристики на заболяването, без да имаме претенциите Прочетете повече…