Предстои издавенето на Том 2 на учебника ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2022.

Втори том на учебника е посветен изцяло върху отделните нозологичини еденици. Всяка нозологична еденица обхваща, епидемиология, етиология,патогенеза, диагностика, клинична картина, лечение и прогноза на заболяването. Представени са най-съществените характеристики на заболяването, без да имаме претенциите за описване на най-новите теоретични виждания за развитието мУчебникът ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2022 има Прочетете повече…