ПОВЕЧЕ ЗА ИЗДАНИЯТА

Обща и клинична онкология 2021 ТОМ 1

Обща и клинична онкология 2021 е издание, предназначено за ползване от студенти , специализанти и клиницисти, в помощ на тяхната ежедневна работа. Изданието е съставено от доказали се специалисти от УСБАЛО, Александровска болница, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, УМБАЛ „Света Марина”, както и учени от други водещи академични медицински институции. Засегнати са въпросите свързани с етиологията, патологията, генетиката, патофизиологията и епидемиологията на рака, като съществен акцент е поставен върху информацията засягаща клиничната практика. За удобство, при ползване на настоящото издание „Обща и клинична онкология 2021” , са избегнати подробни описания на даден проблем, които при нужда, могат да бъдат намерени в много други справочници, където детайлно са разгледани както патофизиологията, така и лечението на сложни онкологични казуси. Надявяме се, че книгата ще е полезна за добиване на цялостна представа за лечението на всяка една онкологична единица, което я прави уникална и необходима за читателите. Изданията се разпространяват безплатно.

Обща и клинична онкология 2022 ТОМ 2

Том 2 на учебника Обща и клинична онкология 2022 е посветен изцяло върху отделните нозологичини еденици. Всяка нозологична еденица обхваща, епидемиология, етиология,патогенеза, диагностика, клинична картина, лечение и прогноза на заболяването. Представени са най-съществените характеристики на заболяването, без да имаме претенциите за описване на най-новите теоретични виждания за развитието му.
Учебникът Обща и клинична онкология 2022 има две основни задачи: да се осигури задълбочена информация в практическа насока и базата данни да послужат за платформа за надграждане на нова информация от последните проучвания за механизмите за развитие и лечение на туморния процес.