Повече за изданията

„Обща и клинична онкология 2021” е издание, предназначено за ползване от студенти , специализанти и клиницисти, в помощ на тяхната ежедневна работа. Изданието е съставено от доказали се специалисти от УСБАЛО, Александровска болница, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, УМБАЛ „Света Марина”, както и учени от други водещи академични медицински институции. Засегнати са въпросите свързани с етиологията, патологията, генетиката, патофизиологията и епидемиологията на рака, като съществен акцент е поставен върху информацията засягаща клиничната практика. За удобство, при ползване на настоящото издание „Обща и клинична онкология 2021” , са избегнати подробни описания на даден проблем, които при нужда, могат да бъдат намерени в много други справочници, където детайлно са разгледани както патофизиологията, така и лечението на сложни онкологични казуси. Надявяме се, че книгата ще е полезна за добиване на цялостна представа за лечението на всяка една онкологична единица, което я прави уникална и необходима за читателите.