ТОМ 1

ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2021

ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2021 е учебник, засягащ въпросите, свързани с етиологията, патологията, генетиката, патофизиологията  и  епидемиологията  на рака, като съществен акцент е поставен върху информацията,  засягаща клиничната практика.  

Обща и клинична онкология 2021 ТОМ 1 представя най – новите разработки на водещи специалисти в областта на онкологията.

С богатия опит и постиженията на водещите специалисти в областта, ОНКОЛОГИЯ 2021 ТОМ 1 целида издигне  на по-висока степен възможностите за онкологично лечение.

ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2021 ТОМ 1 е предназначен за ползване от студенти, специализанти  и  клиницисти,  в помощ на тяхната ежедневна работа. Книгата е съставена от доказали се специалисти  от УСБАЛО, Александровска болница, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, УМБАЛ „Света Марина”, както и учени от други водещи академични медицински институции.

Том 1 на учебника ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2021 е издаден със съдействието на: Boehringer Ingelheim, Bayer, Roche, Servier, Astellas, Merck, Astra Zeneca, Novartis