АВТОРИ

Лекари и медицински специалисти :
проф. д-р  Александрова, Радостина –  Институт по експериментална морфология, патология и антропология  при  БАН . 
Балабанова-Йосифова,  Ана  – медицински физик, асистент, Клиника по лъчелечение – УСБАЛО – София.
д-р Борисов,  Борислав – експерт по фармакоикономика и лекарствена политика, Управител на „Прескрипция“. 
проф.д-р Валерианова, Здравка , дм – Ръководител на Национален Раков Регистър – УСБАЛО – София.
Д-р Кълвачев Николай– КАТЕДРА ПО МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ -София
проф. д-р Владимиров, Борислав, дм – Началник на Клиника по гастроентерология, Катедра ГЕ, МУ – София, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”.
проф.д-р Генов, Йордан, дм – Клиника по Гастроентерология, Катедра по Гастроентерология, УМБАЛ „Царица Иоанна – ИСУЛ”, Медицински Университет – София.
доц. д-р Генова, Камелия – МБАЛ Национална кардиологична болница .
д-р Гергов, Иво – Зав. Отделение по образна диагностика , УСБАЛО – София.
д-р Гецов, Пламен , специалист образна диагностика – УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ.
Гешева–Атанасова, Нели – инженер физик,  Ръководител на Лаборатория по дозиметрия и лъчезащита – УСБАЛО – София.
д-р Гогова, Теодора ,  специалност по Образна диагностика,  Униерситетската болница “Свети Георги” – Ст.Загора.
проф. д-р Грудева-Попова, Жанет, дм, специалист по медицинска онкология и хематология , Началник Клиника по Клинична хематология към УМБАЛ Свети Георги – Пловдив.
д-р Гръкланов, Васко , хематолог, Медицински университет – гр. Пловдив
д-р Дамянов, Данаил , специалист по медицинска онкология, УСБАЛО – София.
Дечева,  Антоанета – микробиолог, гастроентеролог – Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда.
доц. д-р Джонгов, Лъчезар, дм, клиника по Обща и коремна хирургия , УСБАЛО – София.
д-р Йорданов,  Николай – специалист по  анестезиология и интензивно лечение – Началник на отделение “ Палиативни грижи“ при Комплексен Онкологичен Център – Враца. 
д-р Карамитева, Мариана, специалист по образна диагностика, УМБАЛ , Св.Георги – Пловдив.
проф. д-р Константинов, Спиро – Фармацевтичен факултет , Медицински университет – София, 
доц.д-р Костова , Петя, дм – акушер-гинеколог, онколог,  Клиника по акушерство и гинекология , УСБАЛО – София.
проф.д-р Куртев, Панайот, дм – Началник  Клиника по коремна хирургия ,УСБАЛО- София.
проф.д-р Куртева, Галина, дм – Началник Клиника по медицинска онкология , УСБАЛО- София.
проф. д-р Кълвачев, Златко,  специалист – вирусолог в МБАЛ „ Надежда” – София.
д-р Манов , Димо – Клиника по медицинска онкология , УСБАЛО – София.
Акад. проф. д-р Миланов, Иван, дмн, Изпълнителен директор на университетска болница за активно лечение по неврология и психиатрия „Св. Наум“ – София.
доц. д-р Милев, Ангел – Началник отделение в Клиника по клинична патология –УСБАЛО – София.
Милушева, Анита – клиничен психолог , УСБАЛО – София.
проф.д-р Минчев, Минчо , специалист по имунология на рака , Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания – НСБАЛХЗ- София.
гл.ас.д-р Митова, Румяна , специалист по образна диагностика – УМБАЛ Царица Йоанна – ИСУЛ
проф.д-р Михайлова, Иглика, дм. , Клиника по Лъчелечение ,  УСБАЛО – София.
проф.Момеков, Георги , дфн  –  Фармацевтичен факултет при МУ- София.
доц.д-р Николов, Манаси, Началник на ТЕЛК , УСБАЛО – София.
д-р Петков, Радослав,  Началник отделение „Образна диагностика” – Университетска болница „ СофияМед”.
д-р Петкова, Елена, Клиника по Лъчелечение, УСБАЛО – София.
проф. д-р Пиперкова, Елена, дм. – Началник клиника по Нуклеарна медицина – УСБАЛО- София.
Д-р Попов, ВЕСЕЛИН , лъчетерапевт- Мед.университ УМБАЛ Свети Георги – Пловдив.

проф. д-р Първанова, Веселина – Началник клиника по лъчелечение , УСБАЛО – София.
д-р Райчева, Емилия ,  анестезиолог, Dental Clinic PETAR DUCHEV.
проф. д-р Свинаров, Добрин, дмн, Началник КЛКФ -“ Александровска болница „- София.
Ставрев, Павел– специалист по медицинската физика и радиобиология , УСБАЛО – София.
член кор. проф. Тончева, Драга – Ръководител на катедрата по медицинска генетика – МУ- София.
доц. Трайкова, Николета, дм. –  Зам. началник отделение Образна диагностика, УМБАЛ „Св.Георги” – Пловдив.
Филипов, Е.– микробиолог Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда.
Харалампиева, Т.– микробиолог, Аджибадем Сити Клиник, Болница Токуда.

д-р Цветков, Красимир , кардиолог , УСБАЛО – София.
д-р Чавдарова, Лидия , Клиника по нуклеарна медицина медицина , УСБАЛО – София.
проф.д-р Чакалова, Галина, дм., Началник Клиника по акушерство и гинекология –УСБАЛО – София.
д-р Шахов, Александър – анестезиолог, Зам.началник на ОАРИЛ , УСБАЛО – София.
д-р Янков, Владислав – Лапароскопска хирургия,  Клиника по коремна хирургия –УСБАЛО – София.


Специалисти по здравни грижи -УСБАЛО
Алдев, Евгени 
Дечкова, Добромира
Иванова, Светлана
Игнева, Габриела
Крумова, К.
Милчева, Г.
Найденова, П.
Христова, М.


Рентгеновите терапевтични лаборанти в изпълнение алгоритъма за лъчелечение в клиника по лъчетерапия
Светлана Иванова

Евгени Алдев

Габриела Игнева

Добромира Дечкова физик