ТОМ 2

ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2022

Предстои издавенето на Том 2 на учебника ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2022.
Втори том на учебника е посветен изцяло върху отделните нозологичини еденици. Всяка нозологична еденица обхваща, епидемиология, етиология,патогенеза, диагностика, клинична картина, лечение и прогноза на заболяването. Представени са най-съществените характеристики на заболяването, без да имаме претенциите за описване на най-новите теоретични виждания за развитието му.
Учебникът ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2022 има две основни задачи: да се осигури задълбочена информация в практическа насока и базата данни да послужат за платформа за надграждане на нова информация от последните проучвания за механизмите за развитие и лечение на туморния процес.

Том 2 на учебника ОБЩА И КЛИНИЧНА ОНКОЛОГИЯ 2022 е издаден със съдействието на: Amgen, Astellas Pharma , AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb , Bayer Bulgaria, Джонсън & Джонсън България , Eli Lilly, Merck Sharp & Dohme Bulgaria , Мерк България , Pfizer, Рош България, Servier , Viatris / Mylan